13.05.2022

2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları Geçici Öğretici Mülakat Sınav Duyurusu

2022 Yılı Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek geçici öğretici ihtiyacının, 2021 yılı Ağustos ayında İl Müftülüğümüzce yapılan Geçici Öğretici Sınavında başarılı olanlardan karşılanamaması durumunda; ek ders ücreti karşılığında 2022 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince Geçici Öğretici Mülakat Sınavı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak.

 3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.

 4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

 5. 4-6 Yaş Grubun Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge ve sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

 6. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 16 Mayıs – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

 4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi ve fotokopisi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

 2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (aslı görüldükten sonra adaya iade edilecektir.)

 3. 2020 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç çıktısı

 4. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Sertifikası (4-6 Yaş Grubuna başvuracaklar için)

 5. Ek-1 form dilekçe, (el yazısıyla doldurulacak)

 6. Vesikalık fotoğraf (1 Adet)

 7. Adli sicil kaydı

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

 1. Sınav yeri ve tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra İl Müftülüğümüzün (sanliurfa.diyanet.gov.tr) internet adresindeki Duyurular bölümünden ilan edilecektir.

 2. Her aday müracaat etmiş olduğu ilçede görev almak için sınava katılacaktır. Birden fazla ilçe müftülüğü için sınava katılanların sınavı geçersiz sayılacaktır

 3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 4. Adaylar, sınava girerken T.C.kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

 5. Sınav ve görevlendirme süresince bütün duyurular İl Müftülüğümüzün (sanliurfa.diyanet.gov.tr) Web adresinden yapılacak ve bu duyurular tebligat sayılacaktır.

 6. Sınav Konuları;

  • Kur’an-ı Kerim,

  • Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları)

  • Liyakat ve Temsil Kabiliyeti

  • Alan Bilgisi (4-6 Yaş sınıflarında görevlendirilecekler için)

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

 2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

 3. Sınava katılan her adayın başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

 4. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS(DHPT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

 1. Adaylar sınav sonuçlarını (sanliurfa.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile Şanlıurfa İl Müftülüğüne yapılacaktır.

VII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 1. 2022 Yılı Yaz Kur’an kurslarında, 2021 yılı Ağustos ayında İl Müftülüğümüzce yapılan Geçici Öğretici Sınavında başarılı olup halen İlçe Müftülüklerimizde Geçici Kur’an Kursu Öğretisi olarak çalışanlara (bu sınava tabi olmadan) görev verilecektir.

 2. Geçici Öğretici ihtiyacının halen İlçe Müftülüklerimizde Geçici Kur’an Kursu Öğretisi olarak çalışanlarla karşılanmaması halinde; öncelikle 2021 yılı Ağustos ayında İl Müftülüğümüzce yapılan Geçici Öğretici Sınavında başarılı olup sıra bekleyen adayların tamamına görev verildikten sonra, bu sınavda başarılı olan adaylara ilçe bazlı sözlü sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere, başarı sırası takip edilerek görev verilecektir.

 3. Kendisine sıra geldiği halde teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

 4. Sınavda başarılı olduğu halde başvuru yaptığı müftülükte sırası gelmeyenler, ihtiyacı bulunan ve görevlendirilebilecek geçici öğreticisi kalmamış olan diğer ilçelerde ilçe müftüsünün uygun görüşü ile başarı sırası dikkate alınarak görevlendirilebileceklerdir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

 1. Bu sınav, ek ders ücreti karşılığı 2022 yılı Yaz Kur’an kursları geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.

 2. Müftülüğümüz sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili İl Müftülüğümüzün (sanliurfa.diyanet.gov.tr) internet sitesindeki tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 5. Bu sınavın ilan tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığından sınav veya görevlendirmelerle ilgili gelecek talimatlar geçerli olacak ve yeni talimatlara göre işlem yapılacaktır.

 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam- Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

 

IX- İLETİŞİM

Şanlıurfa İl Müftülüğü

Kamberiye Mahallesi 871. Sokak No : 30 63300 Haliliye/Şanlıurfa

Telefon No: (414) 313 13 53

Fax: (312) 15 47

internet adresi : https//sanliurfa.diyanet.gov.tr