30.01.2018

Mahmut Kâmil TOKER (23/03/1954 - 13/07/1954)

     Mahmud Kâmil Efendi Urfa'da yetişmiş din âlimlerindendir. Babası Mustafa Kâmil (ö.1922) de Urfa kadılığında bulunmuştur. Annesi İsmet hanımdır. Mahmud Kâmil hicri 1305 miladi 1888 tarihinde Urfa'da doğdu.

    Medrese tahsilini Buluntu Hacı Abdurrahman Efendiden yaptı. Daha sonra İstanbul ’a giderek, orada da Mekteb-i Kuzzat' a devamla imtihanını kazanmış ve hukukçu olmuştur.  İstanbul’ da yıllarca vaazetmiş, oldukça Şöhret kazanmış bir âlimdir. Yaptığı vaazlerini küçük kitapçıklar halinde bastırmıştır. Mahmud Kâmil Efendinin İstanbul’a gidiş tarihi 1927 olarak bilinmektedir. Atatürk ile de birçok sohbetlere katılmış, Atatürk' ün beğendiği ve hazır cevaplılığını sevdiği bir kimse olarak bilinmektedir. 1950 tarihlerinde yapılan Milletvekili seçimlerine bağımsız aday olarak Urfa'dan katılmış fakat kazanamamıştır. 1953 tarihinde Kore'de Şehit düşen askerlerimizin ruhuna okutulan Mevlid-i Şerif sırasında mevlidhanlar arasında idi. Bu sırada çekilen fotoğrafları Ebulala El- Mardin' in Huzur Dersleri adlı kitabında yer almaktadır. Abdurrahman AKSOY' un vefatından sonra 23/03/1954 tarihinde Urfa Müftülüğü’ ne atanmış, ancak dört ay sonra 13/07/1954 tarihinde vefat etmiştir. Kendisini Mevlid-i Halil Camii kabristanında babası Mustafa Kâmil Efendinin üzerine defnetmişlerdir.

Eserleri:

1-Beyazit Camiinde Urfalı Mahmud Kâmil'in vaazleri. Birden yedinci derse kadar olup 1935 yılında basılmış 96 sayfadır.

 

Kaynak: www.sanliurfakulturturizm.gov.tr