30.01.2018

Halil GÖNENÇ (1966 - 1985)

 

     İslâm bilgini olan Müftü. 1930, Savur / Mardin doğumlu. “Türkiye’ nin Müftüsü” adıyla tanınmaktadır. Özel medrese öğrenimi ile yetişti. On iki yaşlarında Suriye’ ye giderek sekiz dokuz yıl kadar M. Latif Amudi’ den, Türkiye’ de her ikisinin de ismi Abdülvehhab olan hoca efendilerden ve Nurşin’ den Şeyh Maşuk Efendi’ den ders aldı. Öğrenimi sırasında Sarf, Nahiv, Mantık, Münazara, Belâğât, Kelâm, Fıkıh Usulü ve Fıkıh, Tefsir Usulü ve Tefsir, Hadis Usulü ve Hadis okudu. Halfeti, Kızıltepe (1959-66), Urfa (1966-85) müftülükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde Fıkıh ve Tefsir hocalığı yaptı. Makalelerini çeşitli gazete ve dergilerde yayımladı. Türkçe ve Arapça eserleriyle dünya çapında tanınmış âlimlerimizdendir. 1992’ de Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kendisine fahrî doktorluk payesi verildi. ESERLERİ: Büyük Şafiî İlmihal, Günümüz Meselelerine Fetvalar (2 cilt,), Tenvir-ül Kulûb (Arapça), er-Resul (Arapça), er-Risaletü’l-Ahmediyye (Arapça) el-Mucizatü’l-Kur-’aniyye (Arapça), Reidü’ş-Şebal (Arapça), Nesefi Tefsiri Haşiyesi (Arapça), Erbain-i Neveviye Şerhi, İslâmın Sesi, Şafiî Cep İlmihali.