12.05.2023

2023 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ MÜLAKAT SINAV DUYURUSU

 

İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Cami ve Kur'an Kurslarında açılacak 2023 Yılı Yaz Kur'an kurslarında görevlendirilecek Geçici Öğretici ihtiyacının, 2022 yılı Ağustos ayında Müftülüğümüzce yapılan Geçici Öğretici Sınavında başarılı olan öğreticilerle karşılanamaması durumunda; ek ders ücreti karşılığında 2023 Yılı Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince Geçici Kur'an Kursu Öğretici Mülakat Sınavının yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak.

 3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.

 4. 2022 yılı KPSS (B) (KPSS/DHBT) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; (KPSS/DHBT) önlisans mezunları için KPSSP123; (KPSS/DHBT) ortaöğretim mezunları için KPSSP122 (KPSS/DHBT) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

 5. 4/6 yaş grubu Kur’an kurslarına başvurmak için; 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi sahibi olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonrası için sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat) sertifikaya sahip olmak. Bununla birlikte; çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lise, ön lisans veya lisans mezuniyet belgesi olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.

 6. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15 Mayıs – 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

 2. Adaylar sadece bir ilçe müftülüğüne başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilçe müftülüğüne başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi ve fotokopisi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

 2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

 3. 2022 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç çıktısı

 4. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Sertifikası (4-6 Yaş Grubuna başvuracaklar için)

 5. Ek-1 form dilekçe, (el yazısıyla doldurulacak)

 6. Vesikalık fotoğraf (1 Adet)

 7. Adli sicil kaydı

 8. Belgelerin aslı görüldükten sonra adaya iade edilecektir.

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

 1. Sınav yeri ve tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra İl Müftülüğümüzün (https://sanliurfa.diyanet.gov.tr) internet adresindeki Duyurular bölümünden ilan edilecektir.

 2. Her aday müracaat etmiş olduğu ilçede görev almak için sınava katılacaktır. Birden fazla ilçe müftülüğü için sınava katılanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 4. Adaylar, sınava girerken T.C.kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

 5. Sınav ve görevlendirme süresince bütün duyurular İl Müftülüğümüzün (https://sanliurfa.diyanet.gov.tr) web adresinden yapılacak ve bu duyurular tebligat sayılacaktır.

 6. Sınav Konuları;

  • Kur’an-ı Kerim,

  • Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları)

  • Hitabet

  • Pedagojik Formasyon Bilgisi

    

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

 2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

 3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

 4. Sınava katılan her adayın başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

   

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

 1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://sanliurfa.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile Şanlıurfa İl Müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en geç 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 1. 2023 Yılı Yaz Kur’an kurslarında; öncelikle halen İlçe Müftülüklerimizde Geçici Kur’an Kursu Öğretisi olarak çalışanlara (bu sınava tabi olmadan) görev verilecektir.

 2. 2023 Yılı Yaz Kur’an kurslarında, Geçici Öğretici ihtiyacının halen İlçe Müftülüklerimizde Geçici Kur’an Kursu Öğretisi olarak çalışanlarla karşılanamaması durumunda; öncelikle 2022 yılı Ağustos ayında İl Müftülüğümüzce yapılan Geçici Öğretici Sınavında başarılı olup sıra bekleyen adayların tamamına görev verildikten sonra, bu sınavda başarılı olan adaylara ilçe bazlı sözlü sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere, başarı sırası takip edilerek görev verilecektir.

 3. Kendisine sıra geldiği halde teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

 4. Sınavda başarılı olduğu halde başvuru yaptığı ilçe müftülüğünde kendisine sıra gelmediği için görevlendirilmeyenler, ihtiyacı bulunan ve görevlendirilebilecek Geçici Öğreticisi kalmamış olan diğer ilçelerde, ilçe müftülerinin uygun görüşü ile başarı sırası dikkate alınarak görevlendirilebileceklerdir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucu olumlu olanlara görev verilecektir.

 2. Bu sınav, ek ders ücreti karşılığı 2023 yılı Yaz Kur’an kursları geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.

 3. Müftülüğümüz sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

 4. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

 5. Sınav ve sonuçları ile ilgili İl Müftülüğümüzün (https://sanliurfa.diyanet.gov.tr) internet sitesindeki tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 6. Bu sınavın ilan tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığından sınav veya görevlendirmelerle ilgili gelecek talimatlar geçerli olacak ve yeni talimatlara göre işlem yapılacaktır.

 7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam- Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

IX- İLETİŞİM

Şanlıurfa İl Müftülüğü

Kamberiye Mahallesi 871. Sokak No : 30 63300 Haliliye/Şanlıurfa

Telefon No: (414) 313 13 53

Fax: (312) 15 47

internet adresi : https//sanliurfa.diyanet.gov.tr