06.01.2020

VEKİL İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIM DUYURUSU

D U Y U R U

Şanlıurfa İl Müftülüğünden         :                                                                                            

        İlimiz Müftülüğünde DMK’ nin 86. maddesine istinaden bazı nedenlerden dolayı geçici bir süreyle boşalan ve ileride boşalacak dolu kadrolara Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım olarak atama yapabilmek için müftülüğümüzce sözlü mülakatla Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır.

         Mülakata Katılmak isteyen Adaylarda Aranan Şartlar :

      1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak

          2- Sınava katılabilmek için İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak

          3- Halen örgün eğitim veren bir okulda öğrenci olmamak.

4- 2018 KPS sınavına girmiş olmak ve 2018 DHPT sınavından 60 ve üstü puan almış olmak.

5- Şanlıurfa’da (ve ilçelerinde) ikamet ediyor olmak.

 Dilekçede yanlış beyanda bulunan kişilere görev verilmeyecektir.

Başvuru Şekli             :

Herhangi bir ilçe müftülüğüne dilekçe ile müracaatta bulunulacaktır. (Dilekçe İlçe Müftülüklerinden temin edilecektir.)

Personel Alım Şekli ve Zamanı:

            Yapılacak mülakat sınavına girenler arasında başarı sıralaması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması/sabıka kaydı, askerlik durumu dikkate alınarak; Vekil İmam-Hatip/Müezzin-Kayyım ihtiyacı olduğunda, listedeki sırasına göre personel alımı yapılacaktır. Müracaat dilekçesinde belirtilen görev almak istediği ilçeler, tercihlerde öncelikli yerlerdir. Aynı ilçede sırası geldiği halde görev almak istemeyen aday, hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Son Müracaat Tarihi               __  : 15/01/2020  

Mülakat Tarihi ve Yeri            : 20-31 Ocak 2020  (Şahısların Sınava Gireceği Yer ve Tarihi, bilahare Şanlıurfa  il müftülüğünün resmi ( sanliurfa.diyanet.gov.tr ) web sayfasından ilan edilecektir)

Sınavın Geçerlik Süresi: Sınav sonucu yapılan liste 2020 yılı süresince veya yeni bir sınav yapılıncaya kadar geçerli olacaktır.

 

                                                                                                   

                                                                                                                                Mehmet TAŞTAN

                                                                                                                                       İl Müftüsü