18.04.2018

YAZ KUR'AN KURSU BAŞVURULARI BAŞLADI

YAZ KUR'AN KURSLARI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ ALIM İLANI

D U Y U R U

Şalıurfa İl Müftülüğünden:

İlimiz Müftülüğüne bağlı ilçe müftülüklerinde 2018 yılı Yaz Kur’an kursları için geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan cami ve Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03/11/2014 tarih ve 6066 sayılı ve 09/09/2016 tarih ve E.44009 sayılı yazıları gereğince halen faal olarak görev yapanlar dâhil olmak üzere geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği için mülakat yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans veya İlahiyat Fakültesi düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.

4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri olmak,

6. 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2016 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak,

7. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3.maddede belirtilen (İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans veya İlahiyat Fakültesi) dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili resmi diploma veya sertifikaya sahip olmak (Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır).

8-Kur’an Kurslarında halen faal olarak görev yapanlar ile daha önce yapılan mülakatlara katılıp başarılı olanların tekrar görev alabilmeleri için yapılacak olan bu mülakata mutlaka katılmaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe

2. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi

3. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için)

4. Tüm Aile Fertlerini gösteren(Anne baba ve kardeşleri ) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve açık ikametgah  adresleri(Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formunun Doldurulabilmesi için)

5. 2016 KPSS (DHBT) sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

6.2016 KPSS (DHBT) sonuç belgesi  (bilgisayar çıktısı)

7. Varsa Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

8. Varsa 4-6 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi belgesi

9. Varsa işitme engelli eğitim belgesi

III- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.Başvuru yapmak isteyen adaylar 18/04/2018 tarihinden 02/05/2018 (Dahil) tarihine kadar mesai saatleri içerisinde istenen belgelerle birlikte görev almak istediği yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Geçici öğretici görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın 2 (iki)katına kadar müracaatçı mülakata tabi tutulacaktır.

4- Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gireceği tarihi, sınavın yapılacağı adresi ve sınav saatini müracaat bitiminde (www.sanliurfa.diyanet.gov.tr) duyurular bölümünde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Her aday başvuruda bulunduğu ilçe için mülakata katılacak olup, başarı sıralaması mülakat sonucuna ve müracaat edilen ilçeye göre belirlenecektir. Sonuçlar (www.sanliurfa.diyanet.gov.tr) sayfasında duyurular bölümünde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır

V- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1.Görevlendirmeler, mülakatta başarılı olan kişiler hakkında yapılacak Güvenlik ve Arşiv Araştırması sonucunda herhangi bir olumsuzluğun olmaması durumunda öncelikle en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacaktır. Mülakat sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

2. İhtiyaç sayısı 2018 yılı Yaz Kur’an kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından, İlçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.

3. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

4. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

İlanen ilgililere duyurulur. 18/04/2018                                     

                                                                                                                       ( İ M Z A )

                                                                                                                      İhsan AÇIK

                                                                                                                       İl Müftüsü